Wydzia?? Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotacje dla publicznych uczelni wyższych

W dniu 27 grudnia 2013 roku zostało przesłane, do Rektorów publicznych uczelni wyższych, pismo z prośbą o ustalenie rankingu przedsięwzięć, na które oczekiwane jest udzielenie wsparcia finansowego z budżetu województwa.

W celu otrzymania dotacji uczelnia powinna skierować wniosek o udzielenie dotacji do Marszałka Województwa. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem naborów. Każdy kolejny nabór przeprowadzony zostanie w miarę wolnych środków w budżecie województwa, a terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów mogą ulegać zmianie w trakcie roku.
Decyzja dotycząca dofinansowania podejmowana będzie po zakończeniu całości naboru.

Planowane terminy naborów w roku 2014:

I nabór: 2 stycznia - 21 lutego  - dla przedsięwzięć rozpoczynających się po 10 marca br. (do 25.11)
II nabór: 24 lutego - 25 kwietnia  - dla przedsięwzięć rozpoczynających się po 26 maja br (do 25.11)

W pierwszej kolejności dotowane są przedsięwzięcia mające znaczący wpływ na rozwój regionalny Województwa Zachodniopomorskiego i wpisane na tzw. listy rankingowe, corocznie przygotowywane przez Rektorów publicznych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Lista rankingowa stanowi listę przedsięwzięć uczelni usystematyzowanych wg ich rangi, na które planowane jest złożenie wniosku o dotację w roku 2014. Umieszczenie zadania na liście nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Na każde zadanie musi zostać złożony odrębny wniosek o dofinansowanie (zgodnie z poniższymi wzorami dokumentów), a decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje każdorazowo Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 

 
Osobą prowadzącą sprawy dotacji dla publicznych uczelni wyższych jest 
Pani Aneta Chmielewska 
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 
(siedziba ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 29, parter)
tel. 091 440 30 34 
fax. 091 440 30 22 
e-mail:
achmielewska@wzp.pl

Załączniki

Zasady udzielania dotacji 2014

Zasady udzielania dotacji 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

Wniosek 2014

Wniosek 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

kosztorys_2014

kosztorys_2014

Rodzaj pliku : doc

2014-01-14
pobierz

Wniosek-patenty 2014

Wniosek-patenty 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

Umowa 2014

Umowa 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

Rozliczenie 2014

Rozliczenie 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

Rozliczenie-patenty 2014

Rozliczenie-patenty 2014

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz

VAT oświadczenie

VAT oświadczenie

Rodzaj pliku : doc

2013-12-27
pobierz