Dotacje dla publicznych uczelni wyższych

25 cze 2009 10:04

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1938/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2014 roku, uchylona została uchwała nr 13/12 ZWZ w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji publicznym uczelniom wyższym województwa zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym, dotychczas stosowane zasady udzielania dotacji nie będą już obowiązujące w 2015 roku.

Informacja o tym, czy i w jakiej formie możliwe będzie dofinansowanie przedsięwzięć w roku przyszłym, podana zostanie do końca stycznia 2015 roku.

Dotychczas otrzymane dotacje rozliczane są zgodnie z zasadami, które obowiązywały w dniu ich udzielenia.

Osobą prowadzącą sprawy dotacji dla publicznych uczelni wyższych jest 

Pani Aneta Chmielewska

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 
(siedziba ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 29, parter)
tel. (+48 91) 440 30 34 
fax. (+ 48 91) 440 30 38
e-mail: achmielewska@wzp.pl