Dotacje dla publicznych uczelni wyższych

25 cze 2009 10:04

Uchwałą nr 589/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Zasady udzielania dotacji publicznym uczelniom wyższym województwa zachodniopomorskiego, które są obowiązujące w roku 2015.

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe w budżecie województwa, możliwe będzie dofinansowanie jedynie kilku najważniejszych przedsięwzięć, pod warunkiem zgłoszenia ich przez Rektorów uczelni na tzw. „liście rankingowej”. Termin na złożenie list rankingowych do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego mija 25 maja br. Po tym terminie możliwe będzie składanie wniosków na poszczególne zadania z listy.  Wniosek powinien wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej 45 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

Zasady udzielania dotacji i wzory dokumentów dostępne są w zakładce „Dokumenty”.